Výstava DK Závodie

Výstava – Dom kultúry Závodie, Žilina, 2016

Informácia o sprievodnej výstave výstave obrazov umeleckého fotografa a autora Ing. Ladislava Čierneho, CSc. a kurátorky, umeleckej interpretky Mgr. Valérie Lukáčovej z príležitosti Legátfestu OEVE – Európskeho vínneho rytierskeho stavu EVIRS, komturei Žilina, konaného dňa 21-5-2016 v DK Žilina – Závodie.

Na sprievodnej výstave konanej z príležitosti Legátfestu OEVE – EVIRS, komturei Žilina konaného dňa 21-5-2016, ukázali členovia EVIRS, eques de vino, umelecký fotograf, spoluautor Laco Čierny, spoločne s členkou honorárneho konzulátu v Rakúsku, Eisenstadte, dámou vína, kurátorkou aj umeleckou interpretkou Valériou Lukáčovou výsledky svojej umeleckej tvorby. Účastníci legátfestu mohli vidieť v Kultúrnom dome Žilina – Závodie trvalú expozícia autora, obohatenú o obrazy figurálneho charakteru, ktoré interpretovala Valéria Lukáčová. Z podujatia sa nachádza v TV archíve príspevok vysielaný televíziou TV Severka na webovej adrese: https://youtu.be/n3QjcZ3CP0Y

Z noviniek boli v DK Žávodie verejnosti predstavené obrazy figurálnych kompozícií:

Výstava DK Závodie
Výstava DK Závodie
Výstava DK Závodie
Výstava DK Závodie