Ochrana osobných údajov

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ spoločnosť TESATEL, s.r.o., so sídlom Závodie 394, 010 04 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 397 725, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.12798/L, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:
  • súbory cookies
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kontaktného formulára „Napíšte nám“
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kontaktného formulára „Objednávací formulár“

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Formuláre

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho formulára, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené, a to:

  • údaje z formulára “Napíšte nám” výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s vami
  • údaje z formulára “Objednávací formulár” výhradne pre len potreby spätného kontaktovania sa s vami ohľadom vašej cenovej ponuky

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať
Zmenu nastavenia v používaní súborov cookies je možné uskutočniť v rámci každého internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Práva dotknutej osoby

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.