Trvalá expozícia

V priestoroch Domu kultúry Žilina – Závodie je umiestnená trvalá expozícia obrazov a fotografií Laca Čierneho. Priložené fotografie interiéru najlepšie prezentujú vhodnosť týchto umeleckých prác v novo rekonštruovanej funkcionalistickej budove, približne z roku 1930.

Vo veľkej spopočenskej miestnosti sa nachádzajú významné veľkoplošné diela autora zamerané na neogotické, surealistické, Fauvistické a a Cyber techniky. Vo foayer a salóniku sú umiestnené najmä panorámy jesenných impresií povodia Váhu v okolí Žiliny. Priestory reštaurácie sú venované fotografickej a umeleckej tvorbe autora tématicky zameranej na krásu a malebnosť Benátok, v ktorých autor roky trávil chvíle odpočinku. Na schodisku v administratívnej časti budovy sa nachádzajú prierezové farebné fotografie aj impresie fauny, Vysokých Tatier, ľudovej architektúry, Benátok a iné.

Výstava je sprístupnená verejnosti v pracovných dňoch  v pondelok, stredu a v piatok od 8 hod do 16 hod, výlučne po tel. dohode s pracovníkmi prevádzky Kultúrneho domu v Žiline Závodí. V prípade hromadných akcií je možné individuálne dohodnúť aj iný termín návštevy výstavy, vrátane víkendov a sviatkov. Cena návštevy expozície aj s odborným výkladom je 1 euro / návštevníka. Študenti a dôchodcovia majú zľavu vo výške 50 %. Deti do 10 rokov majú vstup zdarma.

Od 1.1.2016 sa pripravuje obohatenie trvalej expozície Laca Čierneho o neobyčajné interpretácie významnej osobnosti, vzdelanej dámy, jeho kurátorky a divy Mgr. Valérie Lukáčovej, z pripravovanej knihy figurálneho umenia. Návštevníci uvidia vybrané diela z figurálnych kompozícií, ktoré budú zverejnené v r. 2016 v zahraničí. Kultúrny dom v Žiline – Závodí bude jediným miestom na Slovensku, v ktorom verejnosť uvidí tieto ojedinené kreatívne a umelecké práce. Prekvapením budú jemné interpretácie na tému roky tridsiate, ktoré navodzujú obdobie výstavby Kultúrneho domu v Žiline – Závodie.