Umenie, víno a priateľstvo, NEOBYČAJNE o obyčajnom

Vernisáž – Umenie, víno a priateľstvo, NEOBYČAJNE o obyčajnom

Výpoveď umeleckého fotografa Laca Čierneho a interpretačnej divy Valérie Lukáčovej

Umenie, víno a priateľstvo, NEOBYČAJNE o obyčajnomTak sa malo stať, aby sme sa my dvaja na poli umenia stretli, lebo spoločná umelecká tvorba znásobuje sily každého z nás.

Našu prácu opierame o vzájomnú nezávislosť, úctu, obdiv a rešpekt k osobnosti, a radosť z uznania a zdieľania plodov našej práce.

Vážime si, že môžeme na poli umenia spoločne tvoriť, a každý do tvorby vkladáme veľmi veľa času, osobnosti aj našich schopností.

Reč tela pri umeleckej interpretácii vypovedá o pocitoch, energii a túžby žit, byť váženou a súčasne obdivovanou osobnosťou. Snažíme sa premysliet veci do detailu k najbližšej možnej dokonalosti a harmónie človeka.

Vieme, že sme sa vydali novou umeleckou spoločnou cestou plnou nástrah. Napriek tomu nepochybujeme, že v našom snažení vydržíme, lebo len tak umožníme nášmu spoločnému umeniu vyrásť.

Nechceme tvoriť povrchné a vizuálne ľúbivé diela. Usilujeme sa, aby sme zanechali umelecký odkaz, ktorý bude inšpiráciou pre priaznivcov umenia.

Projekt Lacéria ukazuje odklon od impresionistického videnia autorskej dvojice smerom k výrazovým prostriedkom, ktoré vychádzajú zo surealizmu a kubizmu transformovaného do vizuálne náročnej novej formy digitálnej umeleckej fotografickej tvorby, zodpovedajúcej epoche 21 storočia.

Rok 2016 bol pre nás rušný a naplnený desiatimi individuálnymi vernisážami a výstavami doma a v zahraničí.

Všeobecné uznanie odborníkov aj priateľov umenia nás utvrdilo v tom, že ideme správnou cestou, v ktorej sa v našej jedinečnosti opierame o teóriu, históriu a súčasné možnosti moderného umenia a umeleckej fotografie.

Dávaním získavame pocit štastia.

Budeme radi, ak Vás duch našej tvorby na chvilu osloví a odpúta od Vašej mysle tak, že budete umenie “len cítit”.

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI

Umenie, víno a priateľstvo, NEOBYČAJNE o obyčajnom